Möckelnföreningarna Support & Grafisk Design

Alla Arbeten

Från och med 2017 samarbetar Nioda teamet tillsammans med Möckelnföreningarna.

Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för den ideella sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Föreningar som drivs demokratiskt och värnar om alla människors lika värde är välkomna som medlemmar i Möckelnföreningarna.

Syftet med Möckelnföreningarna är att stärka det civila samhället i Möckelnregionen och i förlängningen innevånarnas möjlighet till engagemang och eget ansvar för demokrati och välfärd.

Nioda ansvara och underhåller Möckelnföreningarnas webbportal och alla föreningars hemsidor.

Vi utför även grafisk design, tillexempel affischer, kataloger m.m.

Besök Hemsidan